แจ้งชำระเงิน


กรอกข้อมูลข้างล่างให้ครบถ้วนเพื่อแจ้งการชำระเงินค่าสินค้า


  เช่น 8:30, 1:00, 12:30, 23.00 เป็นต้น